René van Beurden

René van Beurden is een betrokken advocaat in de algemene (internationale) ondernemingsrecht praktijk en werkt voor zeer uiteenlopende ondernemingen en familiebedrijven. Van industriële dienstverleners tot IT-bedrijven. Goed advies is altijd maatwerk. Inzicht in bedrijfsvoering en omgeving is daarbij onontbeerlijk. René specialiseert in accountancy recht en begeleidt overnames, fusies, en (her-) structurering van ondernemingen, stelt contracten op en procedeert.
René van Beurden is a committed lawyer in the general (international) corporate law practice and works for a wide variety of companies and family businesses. From industrial service providers to IT companies. Good advice is always tailor-made. Insight into business operations and environment is indispensable. René specializes in accountancy law and assists in acquisitions, mergers and (re-) structuring companies, He drafts commercial contracts and litigates.
 
 

Expertise René van Beurden

 • Algemene Praktijk
 • Burgerlijk procesrecht
 • Accountancy recht
 • Fusies & Overnames
 • Commerciële contracten
 • Vennootschapsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Insolventierecht
 • Privacywetgeving/AVG
 • General practice
 • Civil procedural law
 • Accountancy law
 • Mergers & acquisitions
 • Commercial contracts
 • Corporate Law
 • Business Law
 • Insolvency Law
 • Data Protection Legislation
René staat bij de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd in de Algemene Praktijk. Op grond van deze registratie is René verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.